Slitebestandige Skechers 60 100 Av Kvalitet Sko q6ZTT0 Slitebestandige Skechers 60 100 Av Kvalitet Sko q6ZTT0
Black Boost Adidas 801jjwq Ytelse Shopping Core Ultra Online UpAqnXI4
  Med Børster Online Precision pakke Eb20x4 1free Clean Shopping 4 AvZPpqY
  • Sko Av Slitebestandige Skechers 60 100 Kvalitet A
  • B
  • Sko 60 Av Skechers Kvalitet Slitebestandige 100 C
  • D
  • E
  • F
  • Av 100 Slitebestandige Sko Kvalitet Skechers 60 G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • Q
  • R
  • S
  • T
  • U
  • W
  • X
  • Y
  • Z
  • Æ
  • Ø
  • Å

  Slitebestandige Skechers 60 100 Av Kvalitet Sko q6ZTT0

  Hva er utsatt skatt?

  Av Slitebestandige 100 Sko 60 Kvalitet Skechers Utsatt skatt er 27 % av differansen mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier.

  100 Av Slitebestandige Kvalitet Skechers Sko 60 Per 01.01.2014 ble skattesatsen for alminnelig inntekt nedsatt fra 28 % til 27 %. Forskjellen av de regnskapsmessige og skattemessige verdiene kalles midlertidige forskjeller, og av dette beløpet vil 27 % være utsatt skatt.

  Hvorfor beregnes utsatt skatt?

  Kvalitet Av Slitebestandige 60 100 Sko Skechers Det kan oppstå forskjell mellom de regnskapsmessige og skattemessige verdiene når det brukes forskjellige metoder til avskrivninger. Dermed oppstår det midlertidige forskjeller som gir utslag i skattefradraget. Hvis det er en negativ midlertidig forskjell, blir det utsatt skattefordel istedenfor.

  Beregning av utsatt skatt

  Det er normalt å avskrive lineært over eiendelens levetid i den regnskapsmessige delen, for eksempel vil et anleggsmiddel bli avskrevet med like beløp hvert år. I den skattemessige delen kan anleggsmiddelet derimot bli avskrevet årlig med for eksempel 20 % etter saldoavskrivningsmetoden, som gjør at man avskriver anleggsmiddelet etter en fast prosentsats av restverdien.

  Siden det da blir ulike avskrivninger regnskapsmessig og skattemessig, får eiendelene tilsvarende differanse på utgående balanse ved slutten av året, som da blir en midlertidig forskjell. 27 % av de midlertidige forskjellene er utsatt skatt. Hvis det er negativ midlertidig forskjell, blir det utsatt skattefordel istedenfor.

  Fordi det er forskjellige avskrivninger regnskapsmessig og skattemessig, blir også det regnskapsmessige resultatet ulikt det skattemessige resultatet. Dermed blir summen av betalbar skatt (fra skattemessig resultat) i tillegg til endringen av utsatt skatt, lik summen av skattekostnaden fra det regnskapsmessige resultatet.

  Hvis forskjellen mellom de regnskapsmessige og skattemessige verdiene er 100.000 kr, så vil den utsatte skatt ved en skattesats på 27 % bli 27.000 kr.

  Visma eAccounting Skatt

  Send skatteskjemaer rett til Altinn

  Les mer
   
  GRATIS

  Unngå stress før årsoppgjøret

  Tips til gode rutiner rundt årsoppgjør og selvangivelse, og hvordan du gjør denne jobben enklere.

  Shopping Best Sneakers Old Vans Price Woman For Online dvgnxpd Hent
  GRATIS

  Elektronisk fakturering

  Gratis webinar om elektronisk fakturering og automatisert regnskap

  Meld deg på
 • Alfabet
 • Tips til gode rutiner rundt årsoppgjør og selvangivelse, og hvordan du gjør denne jobben enklere.

  Last ned Nei takk

  Kvalitet Slitebestandige Sko 100 Av 60 Skechers
  Lyte Gel Ii Asics Iii 9090 Hl7d5 Kvinners Svart vqX5dwd

  Kvalitet Av 60 Slitebestandige Skechers 100 Sko Skechers Av Kvalitet Slitebestandige 100 60 Sko
  Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.
  Asics Sneakers Iii Svart Lyte Gel Sko xxqYH17w
  Sko Av 100 Skechers Kvalitet 60 Slitebestandige