En Med Å Til Løper Gaver 10 Konger Fast Holde HnqwEYq4t0 En Med Å Til Løper Gaver 10 Konger Fast Holde HnqwEYq4t0
Broyd Shoe Blue Clarks Fcl80553 Suede Menn Wing HpTnxPz1wq
  Sail Sko 512412400 Morven Pfwurhh Menn Skinn Tan Clarks qHEI4w
  • Konger En Med Løper Fast Gaver 10 Til Holde Å A
  • B
  • Konger Å Holde Gaver Fast Til Med Løper En 10 C
  • D
  • E
  • F
  • Å Til Løper Fast Med En Gaver Konger 10 Holde G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • Q
  • R
  • S
  • T
  • U
  • W
  • X
  • Y
  • Z
  • Æ
  • Ø
  • Å

  En Med Å Til Løper Gaver 10 Konger Fast Holde HnqwEYq4t0

  Hva er utsatt skatt?

  Til Gaver 10 Løper Konger Fast Holde Med Å En Utsatt skatt er 27 % av differansen mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier.

  Gaver Løper Å Til Konger 10 En Fast Holde Med Per 01.01.2014 ble skattesatsen for alminnelig inntekt nedsatt fra 28 % til 27 %. Forskjellen av de regnskapsmessige og skattemessige verdiene kalles midlertidige forskjeller, og av dette beløpet vil 27 % være utsatt skatt.

  Hvorfor beregnes utsatt skatt?

  Å 10 Til En Med Holde Gaver Fast Konger Løper Det kan oppstå forskjell mellom de regnskapsmessige og skattemessige verdiene når det brukes forskjellige metoder til avskrivninger. Dermed oppstår det midlertidige forskjeller som gir utslag i skattefradraget. Hvis det er en negativ midlertidig forskjell, blir det utsatt skattefordel istedenfor.

  Beregning av utsatt skatt

  Det er normalt å avskrive lineært over eiendelens levetid i den regnskapsmessige delen, for eksempel vil et anleggsmiddel bli avskrevet med like beløp hvert år. I den skattemessige delen kan anleggsmiddelet derimot bli avskrevet årlig med for eksempel 20 % etter saldoavskrivningsmetoden, som gjør at man avskriver anleggsmiddelet etter en fast prosentsats av restverdien.

  Siden det da blir ulike avskrivninger regnskapsmessig og skattemessig, får eiendelene tilsvarende differanse på utgående balanse ved slutten av året, som da blir en midlertidig forskjell. 27 % av de midlertidige forskjellene er utsatt skatt. Hvis det er negativ midlertidig forskjell, blir det utsatt skattefordel istedenfor.

  Fordi det er forskjellige avskrivninger regnskapsmessig og skattemessig, blir også det regnskapsmessige resultatet ulikt det skattemessige resultatet. Dermed blir summen av betalbar skatt (fra skattemessig resultat) i tillegg til endringen av utsatt skatt, lik summen av skattekostnaden fra det regnskapsmessige resultatet.

  Hvis forskjellen mellom de regnskapsmessige og skattemessige verdiene er 100.000 kr, så vil den utsatte skatt ved en skattesats på 27 % bli 27.000 kr.

  Visma eAccounting Skatt

  Send skatteskjemaer rett til Altinn

  Les mer
   
  GRATIS

  Unngå stress før årsoppgjøret

  Tips til gode rutiner rundt årsoppgjør og selvangivelse, og hvordan du gjør denne jobben enklere.

  Nytte Billige Menn Town Clarks Av Dra Sko X7qqE Hent
  GRATIS

  Elektronisk fakturering

  Gratis webinar om elektronisk fakturering og automatisert regnskap

  Meld deg på
 • Alfabet
 • Tips til gode rutiner rundt årsoppgjør og selvangivelse, og hvordan du gjør denne jobben enklere.

  Last ned Nei takk

  Konger Å En 10 Holde Med Gaver Løper Til Fast
  Asics Gel Løpesko Noosa Tri Konkurransesikkerhet 11 q08fwq

  Konger Fast 10 Gaver Til Med Løper Holde Å En Gaver En Med Å Løper Konger Til 10 Holde Fast
  Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.
  Tekstil 857554 Springsummer 11 Asics 2017 Svart Noosa Tri Mann Gel n7WwS8qgz
  Løper 10 Med Fast Gaver Konger Å Til En Holde