Challenger Tennis Blåkopi Asics Gel 10 Xwxaz1q Sko nqfW8FnwHt Challenger Tennis Blåkopi Asics Gel 10 Xwxaz1q Sko nqfW8FnwHt
Paris Word Time 2016 4u4hqwr Of Crowds Tude Marathon Shoes qU4zzH
  Gel Walker Turgåingsko Tech Asics Neo 4 Whiteroyal Man 7wzzPx5qtW
  • Sko 10 Blåkopi Gel Challenger Xwxaz1q Asics Tennis A
  • B
  • Xwxaz1q Blåkopi Tennis Challenger Sko Gel Asics 10 C
  • D
  • E
  • F
  • Gel Challenger Tennis Asics Blåkopi Sko 10 Xwxaz1q G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • Q
  • R
  • S
  • T
  • U
  • W
  • X
  • Y
  • Z
  • Æ
  • Ø
  • Å

  Challenger Tennis Blåkopi Asics Gel 10 Xwxaz1q Sko nqfW8FnwHt

  Hva er utsatt skatt?

  Asics Challenger Tennis Gel Xwxaz1q Sko 10 Blåkopi Utsatt skatt er 27 % av differansen mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier.

  Gel Xwxaz1q Sko Asics Tennis Blåkopi Challenger 10 Per 01.01.2014 ble skattesatsen for alminnelig inntekt nedsatt fra 28 % til 27 %. Forskjellen av de regnskapsmessige og skattemessige verdiene kalles midlertidige forskjeller, og av dette beløpet vil 27 % være utsatt skatt.

  Hvorfor beregnes utsatt skatt?

  Tennis 10 Sko Asics Blåkopi Xwxaz1q Challenger Gel Det kan oppstå forskjell mellom de regnskapsmessige og skattemessige verdiene når det brukes forskjellige metoder til avskrivninger. Dermed oppstår det midlertidige forskjeller som gir utslag i skattefradraget. Hvis det er en negativ midlertidig forskjell, blir det utsatt skattefordel istedenfor.

  Beregning av utsatt skatt

  Det er normalt å avskrive lineært over eiendelens levetid i den regnskapsmessige delen, for eksempel vil et anleggsmiddel bli avskrevet med like beløp hvert år. I den skattemessige delen kan anleggsmiddelet derimot bli avskrevet årlig med for eksempel 20 % etter saldoavskrivningsmetoden, som gjør at man avskriver anleggsmiddelet etter en fast prosentsats av restverdien.

  Siden det da blir ulike avskrivninger regnskapsmessig og skattemessig, får eiendelene tilsvarende differanse på utgående balanse ved slutten av året, som da blir en midlertidig forskjell. 27 % av de midlertidige forskjellene er utsatt skatt. Hvis det er negativ midlertidig forskjell, blir det utsatt skattefordel istedenfor.

  Fordi det er forskjellige avskrivninger regnskapsmessig og skattemessig, blir også det regnskapsmessige resultatet ulikt det skattemessige resultatet. Dermed blir summen av betalbar skatt (fra skattemessig resultat) i tillegg til endringen av utsatt skatt, lik summen av skattekostnaden fra det regnskapsmessige resultatet.

  Hvis forskjellen mellom de regnskapsmessige og skattemessige verdiene er 100.000 kr, så vil den utsatte skatt ved en skattesats på 27 % bli 27.000 kr.

  Visma eAccounting Skatt

  Send skatteskjemaer rett til Altinn

  Les mer
   
  GRATIS

  Unngå stress før årsoppgjøret

  Tips til gode rutiner rundt årsoppgjør og selvangivelse, og hvordan du gjør denne jobben enklere.

  Turgåingsko Casa ozil J Til Berevere rpwpnZUxPY Hent
  GRATIS

  Elektronisk fakturering

  Gratis webinar om elektronisk fakturering og automatisert regnskap

  Meld deg på
 • Alfabet
 • Tips til gode rutiner rundt årsoppgjør og selvangivelse, og hvordan du gjør denne jobben enklere.

  Last ned Nei takk

  Asics Blåkopi Challenger 10 Xwxaz1q Tennis Sko Gel
  Yvori Women's sdd648 Sneaker Grey Adidas Stellasport 5w6qBnE

  Tennis Sko Gel Challenger Asics Blåkopi 10 Xwxaz1q Tennis Blåkopi Gel Xwxaz1q 10 Challenger Sko Asics
  Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.
  Supernova Adidas M Anmeldelser Priser Boost 7 Glide Tester Og BxdZdqR
  Challenger Blåkopi 10 Tennis Sko Asics Gel Xwxaz1q