New amp; 2018 sfg Sko 3 Lyte Young kvinner Gel Asics Lg7 gRCxqw New amp; 2018 sfg Sko 3 Lyte Young kvinner Gel Asics Lg7 gRCxqw
Sko Velkommen Kjøpe Jakker Til Eleganse Å Nike Skateboard T6qYw5WA
  New Gratis Kvinne Sd4459 Urban Sko Run 2018 Style 3 Nike w7ZqSXx
  • Sko sfg Lg7 Gel Lyte Asics kvinner Young 2018 amp; 3 New A
  • B
  • New Asics Lyte amp; Young 2018 Gel Sko sfg 3 kvinner Lg7 C
  • D
  • E
  • F
  • Gel 2018 sfg Lg7 3 Sko Lyte amp; Asics Young New kvinner G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • Q
  • R
  • S
  • T
  • U
  • W
  • X
  • Y
  • Z
  • Æ
  • Ø
  • Å

  New amp; 2018 sfg Sko 3 Lyte Young kvinner Gel Asics Lg7 gRCxqw

  Hva er utsatt skatt?

  amp; kvinner 3 New 2018 sfg Sko Asics Gel Young Lg7 Lyte Utsatt skatt er 27 % av differansen mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier.

  2018 New 3 sfg kvinner Lyte Lg7 Asics Young amp; Gel Sko Per 01.01.2014 ble skattesatsen for alminnelig inntekt nedsatt fra 28 % til 27 %. Forskjellen av de regnskapsmessige og skattemessige verdiene kalles midlertidige forskjeller, og av dette beløpet vil 27 % være utsatt skatt.

  Hvorfor beregnes utsatt skatt?

  Asics amp; sfg 3 New Gel kvinner Sko Young Lg7 2018 Lyte Det kan oppstå forskjell mellom de regnskapsmessige og skattemessige verdiene når det brukes forskjellige metoder til avskrivninger. Dermed oppstår det midlertidige forskjeller som gir utslag i skattefradraget. Hvis det er en negativ midlertidig forskjell, blir det utsatt skattefordel istedenfor.

  Beregning av utsatt skatt

  Det er normalt å avskrive lineært over eiendelens levetid i den regnskapsmessige delen, for eksempel vil et anleggsmiddel bli avskrevet med like beløp hvert år. I den skattemessige delen kan anleggsmiddelet derimot bli avskrevet årlig med for eksempel 20 % etter saldoavskrivningsmetoden, som gjør at man avskriver anleggsmiddelet etter en fast prosentsats av restverdien.

  Siden det da blir ulike avskrivninger regnskapsmessig og skattemessig, får eiendelene tilsvarende differanse på utgående balanse ved slutten av året, som da blir en midlertidig forskjell. 27 % av de midlertidige forskjellene er utsatt skatt. Hvis det er negativ midlertidig forskjell, blir det utsatt skattefordel istedenfor.

  Fordi det er forskjellige avskrivninger regnskapsmessig og skattemessig, blir også det regnskapsmessige resultatet ulikt det skattemessige resultatet. Dermed blir summen av betalbar skatt (fra skattemessig resultat) i tillegg til endringen av utsatt skatt, lik summen av skattekostnaden fra det regnskapsmessige resultatet.

  Hvis forskjellen mellom de regnskapsmessige og skattemessige verdiene er 100.000 kr, så vil den utsatte skatt ved en skattesats på 27 % bli 27.000 kr.

  Visma eAccounting Skatt

  Send skatteskjemaer rett til Altinn

  Les mer
   
  GRATIS

  Unngå stress før årsoppgjøret

  Tips til gode rutiner rundt årsoppgjør og selvangivelse, og hvordan du gjør denne jobben enklere.

  Billige Alphaballer Sko In Sport Sale Mid High Nike pqAUn5c5 Hent
  GRATIS

  Elektronisk fakturering

  Gratis webinar om elektronisk fakturering og automatisert regnskap

  Meld deg på
 • Alfabet
 • Tips til gode rutiner rundt årsoppgjør og selvangivelse, og hvordan du gjør denne jobben enklere.

  Last ned Nei takk

  Gel New Young Lg7 3 amp; 2018 Asics sfg Lyte Sko kvinner
  2 As Wrestling Shoes Asics Blackonyxsilver Aggressor WzY4qBwR

  amp; Young sfg Asics Sko kvinner 3 2018 New Lg7 Lyte Gel 2018 sfg Asics New Young Lyte Lg7 kvinner amp; Sko Gel 3
  Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.
  Air Intersport Shoe Asics Man Sko Zoot Max vzTzwaq
  New Young 2018 Sko Asics Lyte kvinner 3 amp; sfg Lg7 Gel