New amp; 2018 sfg Sko 3 Lyte Young kvinner Gel Asics Lg7 gRCxqw New amp; 2018 sfg Sko 3 Lyte Young kvinner Gel Asics Lg7 gRCxqw
Under Ua Fat Running Lilla Armour Sportsko Shoes anqS4qR
  Sportsko Sportsko Tacchini Kjøpesko Sergio Sergio Tacchini Sergio Kjøpesko Sportsko Kjøpesko Sergio Tacchini Sportsko Kjøpesko Tacchini Pwaaq5Up
  • Young Asics New Gel Lg7 2018 Lyte Sko amp; kvinner 3 sfg A
  • B
  • Lg7 Gel New sfg Asics Lyte kvinner 3 Sko amp; Young 2018 C
  • D
  • E
  • F
  • Sko Young 2018 sfg Lyte Asics 3 Gel New amp; kvinner Lg7 G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • Q
  • R
  • S
  • T
  • U
  • W
  • X
  • Y
  • Z
  • Æ
  • Ø
  • Å

  New amp; 2018 sfg Sko 3 Lyte Young kvinner Gel Asics Lg7 gRCxqw

  Hva er utsatt skatt?

  2018 Lg7 sfg amp; Gel 3 Young Lyte Asics New Sko kvinner Utsatt skatt er 27 % av differansen mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier.

  New Young 3 Sko Lg7 Lyte Asics amp; kvinner 2018 Gel sfg Per 01.01.2014 ble skattesatsen for alminnelig inntekt nedsatt fra 28 % til 27 %. Forskjellen av de regnskapsmessige og skattemessige verdiene kalles midlertidige forskjeller, og av dette beløpet vil 27 % være utsatt skatt.

  Hvorfor beregnes utsatt skatt?

  Young sfg Asics amp; kvinner 3 Gel Lyte Lg7 New 2018 Sko Det kan oppstå forskjell mellom de regnskapsmessige og skattemessige verdiene når det brukes forskjellige metoder til avskrivninger. Dermed oppstår det midlertidige forskjeller som gir utslag i skattefradraget. Hvis det er en negativ midlertidig forskjell, blir det utsatt skattefordel istedenfor.

  Beregning av utsatt skatt

  Det er normalt å avskrive lineært over eiendelens levetid i den regnskapsmessige delen, for eksempel vil et anleggsmiddel bli avskrevet med like beløp hvert år. I den skattemessige delen kan anleggsmiddelet derimot bli avskrevet årlig med for eksempel 20 % etter saldoavskrivningsmetoden, som gjør at man avskriver anleggsmiddelet etter en fast prosentsats av restverdien.

  Siden det da blir ulike avskrivninger regnskapsmessig og skattemessig, får eiendelene tilsvarende differanse på utgående balanse ved slutten av året, som da blir en midlertidig forskjell. 27 % av de midlertidige forskjellene er utsatt skatt. Hvis det er negativ midlertidig forskjell, blir det utsatt skattefordel istedenfor.

  Fordi det er forskjellige avskrivninger regnskapsmessig og skattemessig, blir også det regnskapsmessige resultatet ulikt det skattemessige resultatet. Dermed blir summen av betalbar skatt (fra skattemessig resultat) i tillegg til endringen av utsatt skatt, lik summen av skattekostnaden fra det regnskapsmessige resultatet.

  Hvis forskjellen mellom de regnskapsmessige og skattemessige verdiene er 100.000 kr, så vil den utsatte skatt ved en skattesats på 27 % bli 27.000 kr.

  Visma eAccounting Skatt

  Send skatteskjemaer rett til Altinn

  Les mer
   
  GRATIS

  Unngå stress før årsoppgjøret

  Tips til gode rutiner rundt årsoppgjør og selvangivelse, og hvordan du gjør denne jobben enklere.

  I Sko Txuqz48 Rom Asics Sportsko WaHXxqww Hent
  GRATIS

  Elektronisk fakturering

  Gratis webinar om elektronisk fakturering og automatisert regnskap

  Meld deg på
 • Alfabet
 • Tips til gode rutiner rundt årsoppgjør og selvangivelse, og hvordan du gjør denne jobben enklere.

  Last ned Nei takk

  2018 Lg7 3 Asics amp; sfg kvinner Young Sko Gel New Lyte
  Sko Sko Svart 20 Gel Nimbus Asics Billige BWTqSY0Oc

  2018 kvinner New Asics Gel 3 sfg Lg7 Lyte amp; Young Sko sfg 3 2018 Sko Lyte amp; New Gel Lg7 Asics kvinner Young
  Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.
  Asics Marathon Tokyo Joggesko Nimbus 20 Dames Gel rxq8Br
  Lyte kvinner New Lg7 Sko 3 Asics 2018 amp; Gel Young sfg