Gel Guaranteed Trenere V Hvit Asics 100 Lyte ​​lav Satisfaction HXwxqS Gel Guaranteed Trenere V Hvit Asics 100 Lyte ​​lav Satisfaction HXwxqS
Gel Sko Wr Asics Mann Håndball Odyssey Blackblackgrey AZw55Eq
  Kjører Asics 17 Håndball Sko Gel Cumulus qw0RC
  • Gel ​​lav Guaranteed Asics Lyte Satisfaction V Hvit 100 Trenere A
  • B
  • Hvit Guaranteed Satisfaction Asics ​​lav V Lyte Gel Trenere 100 C
  • D
  • E
  • F
  • Trenere Hvit Gel 100 ​​lav Lyte Satisfaction V Guaranteed Asics G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • Q
  • R
  • S
  • T
  • U
  • W
  • X
  • Y
  • Z
  • Æ
  • Ø
  • Å

  Gel Guaranteed Trenere V Hvit Asics 100 Lyte ​​lav Satisfaction HXwxqS

  Hva er utsatt skatt?

  Hvit Gel Satisfaction V Asics ​​lav Trenere 100 Guaranteed Lyte Utsatt skatt er 27 % av differansen mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier.

  Trenere Lyte Asics Guaranteed 100 Satisfaction V Hvit ​​lav Gel Per 01.01.2014 ble skattesatsen for alminnelig inntekt nedsatt fra 28 % til 27 %. Forskjellen av de regnskapsmessige og skattemessige verdiene kalles midlertidige forskjeller, og av dette beløpet vil 27 % være utsatt skatt.

  Hvorfor beregnes utsatt skatt?

  100 Guaranteed Asics V Hvit Lyte Satisfaction Trenere ​​lav Gel Det kan oppstå forskjell mellom de regnskapsmessige og skattemessige verdiene når det brukes forskjellige metoder til avskrivninger. Dermed oppstår det midlertidige forskjeller som gir utslag i skattefradraget. Hvis det er en negativ midlertidig forskjell, blir det utsatt skattefordel istedenfor.

  Beregning av utsatt skatt

  Det er normalt å avskrive lineært over eiendelens levetid i den regnskapsmessige delen, for eksempel vil et anleggsmiddel bli avskrevet med like beløp hvert år. I den skattemessige delen kan anleggsmiddelet derimot bli avskrevet årlig med for eksempel 20 % etter saldoavskrivningsmetoden, som gjør at man avskriver anleggsmiddelet etter en fast prosentsats av restverdien.

  Siden det da blir ulike avskrivninger regnskapsmessig og skattemessig, får eiendelene tilsvarende differanse på utgående balanse ved slutten av året, som da blir en midlertidig forskjell. 27 % av de midlertidige forskjellene er utsatt skatt. Hvis det er negativ midlertidig forskjell, blir det utsatt skattefordel istedenfor.

  Fordi det er forskjellige avskrivninger regnskapsmessig og skattemessig, blir også det regnskapsmessige resultatet ulikt det skattemessige resultatet. Dermed blir summen av betalbar skatt (fra skattemessig resultat) i tillegg til endringen av utsatt skatt, lik summen av skattekostnaden fra det regnskapsmessige resultatet.

  Hvis forskjellen mellom de regnskapsmessige og skattemessige verdiene er 100.000 kr, så vil den utsatte skatt ved en skattesats på 27 % bli 27.000 kr.

  Visma eAccounting Skatt

  Send skatteskjemaer rett til Altinn

  Les mer
   
  GRATIS

  Unngå stress før årsoppgjøret

  Tips til gode rutiner rundt årsoppgjør og selvangivelse, og hvordan du gjør denne jobben enklere.

  Løpende Nimbus 17 Sko Gel Håndball Asics Sko qzEUg Hent
  GRATIS

  Elektronisk fakturering

  Gratis webinar om elektronisk fakturering og automatisert regnskap

  Meld deg på
 • Alfabet
 • Tips til gode rutiner rundt årsoppgjør og selvangivelse, og hvordan du gjør denne jobben enklere.

  Last ned Nei takk

  Guaranteed Trenere ​​lav Satisfaction Asics 100 Gel Hvit Lyte V
  Shoes Sko Woman Speedform Under Kjøp Armour Solstice qdXqA

  Hvit Satisfaction 100 Gel Guaranteed V Trenere Asics ​​lav Lyte Asics ​​lav Satisfaction Trenere 100 Gel Hvit V Lyte Guaranteed
  Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.
  Leather Shoes Square Slip For Formal 100 On Ebay Kjøp Men Ix6fwSqw
  V Gel Guaranteed Satisfaction ​​lav Lyte Asics 100 Hvit Trenere