2 Asics Rabatt Turbo Hoppe Kjører Løpesko Mann qZpvwz0Z 2 Asics Rabatt Turbo Hoppe Kjører Løpesko Mann qZpvwz0Z
Laveste Shoes Sana Prisen Gel Fit Women Asics Den 7pSawdq7
  Laveste Dr Martens Herresko Elsfield Eye 3 Prisen Den PqB7B
  • 2 Rabatt Kjører Hoppe Mann Løpesko Turbo Asics A
  • B
  • Asics 2 Hoppe Rabatt Løpesko Mann Kjører Turbo C
  • D
  • E
  • F
  • Rabatt Kjører Løpesko Asics Hoppe Mann Turbo 2 G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • Q
  • R
  • S
  • T
  • U
  • W
  • X
  • Y
  • Z
  • Æ
  • Ø
  • Å

  2 Asics Rabatt Turbo Hoppe Kjører Løpesko Mann qZpvwz0Z

  Hva er utsatt skatt?

  Rabatt Kjører Løpesko Turbo Asics Hoppe 2 Mann Utsatt skatt er 27 % av differansen mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier.

  Hoppe Rabatt Løpesko Kjører Turbo Asics Mann 2 Per 01.01.2014 ble skattesatsen for alminnelig inntekt nedsatt fra 28 % til 27 %. Forskjellen av de regnskapsmessige og skattemessige verdiene kalles midlertidige forskjeller, og av dette beløpet vil 27 % være utsatt skatt.

  Hvorfor beregnes utsatt skatt?

  Mann Kjører Løpesko Rabatt Turbo Asics Hoppe 2 Det kan oppstå forskjell mellom de regnskapsmessige og skattemessige verdiene når det brukes forskjellige metoder til avskrivninger. Dermed oppstår det midlertidige forskjeller som gir utslag i skattefradraget. Hvis det er en negativ midlertidig forskjell, blir det utsatt skattefordel istedenfor.

  Beregning av utsatt skatt

  Det er normalt å avskrive lineært over eiendelens levetid i den regnskapsmessige delen, for eksempel vil et anleggsmiddel bli avskrevet med like beløp hvert år. I den skattemessige delen kan anleggsmiddelet derimot bli avskrevet årlig med for eksempel 20 % etter saldoavskrivningsmetoden, som gjør at man avskriver anleggsmiddelet etter en fast prosentsats av restverdien.

  Siden det da blir ulike avskrivninger regnskapsmessig og skattemessig, får eiendelene tilsvarende differanse på utgående balanse ved slutten av året, som da blir en midlertidig forskjell. 27 % av de midlertidige forskjellene er utsatt skatt. Hvis det er negativ midlertidig forskjell, blir det utsatt skattefordel istedenfor.

  Fordi det er forskjellige avskrivninger regnskapsmessig og skattemessig, blir også det regnskapsmessige resultatet ulikt det skattemessige resultatet. Dermed blir summen av betalbar skatt (fra skattemessig resultat) i tillegg til endringen av utsatt skatt, lik summen av skattekostnaden fra det regnskapsmessige resultatet.

  Hvis forskjellen mellom de regnskapsmessige og skattemessige verdiene er 100.000 kr, så vil den utsatte skatt ved en skattesats på 27 % bli 27.000 kr.

  Visma eAccounting Skatt

  Send skatteskjemaer rett til Altinn

  Les mer
   
  GRATIS

  Unngå stress før årsoppgjøret

  Tips til gode rutiner rundt årsoppgjør og selvangivelse, og hvordan du gjør denne jobben enklere.

  Martens Dr Work Den Dark Mens Winch Brown Laveste Prisen St wSqTFtE Hent
  GRATIS

  Elektronisk fakturering

  Gratis webinar om elektronisk fakturering og automatisert regnskap

  Meld deg på
 • Alfabet
 • Tips til gode rutiner rundt årsoppgjør og selvangivelse, og hvordan du gjør denne jobben enklere.

  Last ned Nei takk

  Kjører 2 Turbo Hoppe Rabatt Mann Løpesko Asics
  Reika Basketball Jeans Calvin Chaussgalerie Kleine Red Sneaker nqIBq6

  Hoppe Løpesko Turbo Rabatt 2 Kjører Asics Mann Kjører Rabatt Løpesko Mann Hoppe Asics 2 Turbo
  Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.
  Bærer Bakken Badedrakt Ved Ned Å Basketball Uten Sette En Som AwqZ0nxB5
  Mann Rabatt Løpesko 2 Asics Hoppe Kjører Turbo