Andrew Preston

Statsministeren i Laos informerte sin vietnamesiske kollega om avgjørelsen under et sidemøte på ASEAN-toppmøte i Jakarta 7. mai. Ifølge media lovte statsministeren å gjennomføre ytterligere miljøkonsekvensanalyser med internasjonale eksperter.

Utsettelsen kom i kjølvannet av en internasjonal kampanje mot utbygging på elvens hovedløp som har foregått siden 2007. I mars skrev 263 organisasjoner fra 51 land et brev med anmodning om å kansellere prosjektet til statsministerene i Laos og Thailand.

Prosjektet, med en prislapp på 3,5 milliarder amerikanske dollar og en kapasitet på 1.285 MW, har høstet kritikk for flere forhold. I tillegg til en svak miljøkonsekvensanalyse og manglende konsultasjon med berørte samfunn, vil prosjektet ha alvorlige negative konsekvenser for mennesker og miljø. Det er antatt at over to tusen mennesker vil måtte flytte som følge av utbyggingen og at livsgrunnlaget til ytterligere to hundre tusen mennesker nedstrøms for prosjektet vil bli negativt påvirket. Mekongkjempemallen og førti andre fiskearter vil bli truet med utryddelse.

Mekong er en av verdens største elver og er kun overgått av Amazonas i biologisk mangfold. Den er åsted for verdens største innenlandsfiske og er en uvurderlig ressurs for over seksti millioner mennesker som lever i dens umiddelbare nærhet. Fiskeindustriens verdi ligger mellom fem og ni milliarder dollar i året.

Til tross for at Mekong er levebrødet til et enormt antall mennesker og utbygging av elveløpet vil ha enorme og uopprettelige konsekvenser sosialt, økologisk og økonomisk, øker utbyggingspresset på elven. Behovet for energi har økt i takt med utviklingen til landene i regionen. Xayaburi-dammen er den som har kommet lengst av 11 planlagte dammer på den nedre delen av elva som er forventet å produsere 8 prosent av Sørøst-Asias elektrisitet innen 2025.

En omfattende rapport utgitt i oktober 2010 på oppdrag fra Mekong-landenes eget forvaltningsorgan, Mekong River Commission, kom fram til at konsekvensene av de planlagte dammene vil være så alvorlige at utbyggingen bør utsettes i ti år. Rapporten ble ønsket velkommen av Verdensbanken, som raskt forsikret at de ikke hadde planer om å investere i vannkraftprosjekter på elvens hovedløp.